100% bonus! 100% bonus!

1. Šis Uniclub pasiūlymas galioja naujiems ir esamiems lošėjams, atliekantiems įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą. Pasiūlymu pasinaudoti galima vieną kartą.

2. Akcijoje gali dalyvauti lošėjai ne jaunesni nei 21 metų amžiaus. 

3. Lošėjui bus suteikiama 100 % premija įmokai. Maksimali suteikiamos premijos suma – 100 € (pvz., atlikus 10 € įmoką, bus suteikiama 10 € premija). Minimalus įmokos dydis premijos gavimui yra 10 €. 

4. Premijos kodas NAUJI turi būti panaudotas įmokos atlikimo metu jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub svetainėje.

5. Premijos suma ir atliktos įmokos suma bus pervesta į Jūsų premijos lošimų sąskaitą iš karto, kai bus gauta įmoka ir kai Uniclub lošimų platformoje bus patvirtintas įvestas premijos kodas. 

6. Gautos premijos ir atliktos įmokos dydžio suma turi būti peržaista 20 kartų (pvz.: gautos premijos (10 €) ir atliktos įmokos (10 €) suma 20 € x 20 = 400 €) lošimo automatais iš kategorijos NAUJAUSI, iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (atliktos įmokos suma, gauta premija bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant kitus Uniclub esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos.

7. Premijos sąlygų vykdyme įskaitomi statymai, atlikti tik lošimo automatais iš kategorijos NAUJAUSI.

8. Lošėjas vieno statymo metu gali statyti ne daugiau kaip 3 € iki kol bus įvykdytos premijos sąlygos.

9. Premijos sąlygos pradedamos vykdyti tik po to, kai premija pervedama į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.

10. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos ir gautų laimėjimų, o tik tada iš premijos pinigų ir gautų laimėjimų.

11. Tuo atveju, kai atlikus atitinkamo dydžio įmoką, premija nesuteikiama automatiškai, prieš atlikdami statymus būtinai susisiekite su mumis ir klientų aptarnavimo specialistas suteiks premiją rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju atlikus bent vieną statymą mūsų sistema nebeleis suteikti premijos rankiniu būdu.

12. Visi statymai yra atliekami iš lošėjo premijos lošimų sąskaitos.

13. Premija galima pasinaudoti padengiant iki 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti, t. y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.

14. Lošėjas turi teisę atsisakyti jam suteiktos premijos per Mano paskyra -> Premijos.

15. Jei lošėjas nusprendžia atsisakyti šios premijos, jis taip pat praranda visus laimėjimus, gautus vykdant premijos sąlygas. Atšauktos premijos ir laimėjimai negali būti grąžinti į lošėjo lošimų sąskaitą.

16. Jei po premijos gavimo 7 dienų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.

17. Uniclub pasilieka teisę anuliuoti premiją, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą, atliktą naudojantis premija, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia premijos sąlygas ir nuostatas. Taip pat Uniclub turi teisę apmokestinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus.

18. Lošėjui vengiant vykdyti premijos sąlygas Uniclub pasilieka teisę anuliuoti premiją ir (ar) laimėjimus, gautus vykdant jos sąlygas.

19. Uniclub pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti pasiūlymu.

20. Premijos suteikimo pasiūlymas galioja iki 2021 metų vasario 3 dienos (imtinai).

21. Uniclub pasilieka teisę savo nuožiūra keisti premijos sąlygas.

22. Esant taisyklių ir sąlygų netikslumams, tikrinkite Lietuvišką Uniclub svetainės versiją kaip pirminę versiją.

23. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis premija, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.

BETSLIP0